Kersten onkruidborstel

Kersten onkruidborstel

Onkruidborstels worden heel vaak op éénassers gebruikt. Omwille van de compacte afmetingen van de machine en de wendbaarheid zijn dit zeer praktische machines voor gebruik in dorp- of stadscentra, parken, woonwijken, … waar mogelijk veel obstakels staan.

Wij bieden drie types onkruidborstel op éénassers aan:

  • Nimos Mug II
  • Kersten K-line
  • Kersten UBS-Line
Categorie: